Trwa ładowanie proszę czekać ...

Obowiązki e-sklepu jako usługodawcy

30 kwietnia 2017

Sprzedając produkty za pośrednictwem Internetu właściciel sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną. Pewne obowiązki nakłada na niego Ustawa o prawach konsumenta, ale jednocześnie podlega Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ciążą na nim między innymi dodatkowe obowiązki informacyjne.

Informacja przede wszystkim
Konsument przed zawarciem umowy, a najpóźniej w chwili jej zawierania powinien otrzymać informacje o produkcie, który nabywa oraz jego podstawowych cechach. Musi zostać także powiadomiony o łącznej cenie, sposobie zapłaty i jej terminie. Sprzedawca bezwzględnie musi dotrzeć do klienta z informacją o prawie do zwrotu towaru, a także procedurze rozpatrywania wszelkich reklamacji. Równie ważne są dane identyfikujące e-przedsiębiorcę takie, jak numer KRS czy NIP, siedziba firmy, dane kontaktowe.

Odstąpienie od umowy to prawo każdego e-klienta
Konsument bez podania przyczyny ma prawo odstąpić od umowy zawieranej na odległość w ciągu czternastu dni kalendarzowych. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić mu poniesione koszty obejmujące cenę samego towaru oraz koszty jego dostawy w najtańszej oferowanej przez sklep opcji. Brak informacji o prawie do odstąpienia od umowy skutkuje wydłużeniem okresu, w jakim konsument może skorzystać z tego uprawnienia aż do 12 miesięcy. Prawo to w pewnych sytuacjach nie znajduje zastosowania. Dzieje się tak np. w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie czy artykułów łatwo ulegających zepsuciu.

Unikanie ukrytych kosztów
Zabronione jest stosowanie przez e-przedsiębiorcę tzw. ukrytych kosztów. Sklep internetowy nie może także doliczać opłat za dodatkowe usługi, które nie zostały zamówione przez klienta. Jeżeli przedsiębiorca chce do ceny zamówienia dodać np. ubezpieczenie przesyłki powinien poinformować o tym klienta i uzyskać jego zgodę.
Bezwzględnym obowiązkiem każdego e-sklepu jest bardzo jasne i precyzyjne określenie łącznej kwoty zamówienia wraz z podatkami czy ceną transportu. Oczywiście, może zdarzyć się sytuacja, w której wcześniejsze ustalenie tych opłat jest po prostu niemożliwe. Wówczas sprzedawca musi poinformować konsumenta o sposobie ich obliczania.

Nad przestrzeganiem powyższych zasad czuwają rozmaite organy kontrolne. Kontrole przeprowadzane są przede wszystkim przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Inspekcję Handlową. Dzięki ich dochodzeniom możliwa jest walka z nieuczciwymi sprzedawcami, którzy żerują na naiwności klientów, a często również wykorzystują ich niewiedzę. Na szczęście polski e-konsument zyskuje coraz większą świadomość swoich praw.