Trwa ładowanie proszę czekać ...

Bezpieczne zakupy w sieci. Kliencie przeczytaj regulamin!

30 kwietnia 2017

Zakupy robione w Internecie wiążą się z ogromną wygodą, ale i pewnym ryzykiem. Dlatego zanim klikniemy „Kup to”, przeanalizujmy dokładnie ofertę, sprawdźmy wiarygodność sklepu internetowego i zastanówmy się, jakie opcje płatności i dostawy są dla nas najbardziej korzystne. Jedną z podstawowych zasad bezpiecznych zakupów internetowych jest dokładne zapoznanie się z regulaminem sklepu.

Regulamin to podstawa!
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest obowiązkowym elementem każdego sklepu internetowego. Taki dokument jest ważny zarówno dla klientów sklepu, jak i sprzedawcy. Usługi muszą być świadczone zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Tymczasem wielu z nas robiąc zakupy internetowe zapoznaje się regulaminem sklepu jedynie pobieżnie. Często nie czytamy go w ogóle. To ogromny błąd! Regulamin zawiera przecież ważne informacje o zasadach sprzedaży. To z niego dowiemy się, czy faktura zostanie wysłana z towarem, czy osobno pocztą, czy realizacja zamówienia obejmuje wyłącznie dni robocze.

Sprzedawca ma obowiązek udostępnić regulamin klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy. Co więcej, klient może zażądać udostępnienia regulaminu w taki sposób, który umożliwi mu odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą określonego systemu teleinformatycznego. Jeżeli żądanie takie nie zostanie spełnione, klient nie jest związany postanowieniami regulaminu.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?
W regulaminie powinny znaleźć się pewne podstawowe informacje. Sprzedawca musi określić przede wszystkim rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Powinien wskazać także warunki świadczenia tych usług. Chodzi przede wszystkim o warunki techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca. W regulaminie powinny znaleźć się także warunki zawarcia i rozwiązania umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Do obowiązków sprzedawcy należy wskazanie programu internetowego pozwalającego na prawidłowy dostęp do treści znajdujących się na stronie sklepu. Klient sklepu musi mieć również świadomość zagrożeń związanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Wskazanie tego rodzaju informacji także należy do obowiązków sklepu.
Klient powinien wiedzieć, że każdorazowe zakupy w sieci to transakcje, które zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów nazywane są umowami zawieranymi na odległość. Zgodnie z przepisami tej ustawy zarówno dane o towarach i usługach, jak i zasady ich nabywania, powinny zostać przedstawione klientowi w sposób jasny i jednoznaczny.