Trwa ładowanie proszę czekać ...

Zakupy w sklepie online, a zwrot towaru

27 kwietnia 2017

Zwrot towaru zakupionego przez Internet, czyli odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży to jedno z podstawowych praw klientów sklepów online. Świadomi konsumenci coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, a sprzedawcy niestety narażeni są na wymierne straty finansowe. Jakie są zasady ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość?

Czym właściwie jest umowa zawierana na odległość?
Zacznijmy od definicji tego szczególnego rodzaju umowy. Umowa na odległość zawierana jest między stronami bez jednoczesnej ich obecności. Do jej zawarcia wykorzystuje się narzędzia porozumiewania się na odległość. Do najpopularniejszych należą: telefon, radio, telewizja, poczta elektroniczna, telefaks.

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient zawierający umowę na odległość może od niej odstąpić w ciągu dziesięciu dni, nie podając przyczyn odstąpienia. Wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Termin dziesięciu dni liczony jest od dnia, w którym konsument otrzymał produkt. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia usługi, dziesięć dni liczy się od dnia zawarcia umowy.

Po odstąpieniu od umowy uważa się ją za niezawartą. Klient sklepu nie ponosi z jej tytułu już żadnych zobowiązań. Towar powinien zostać zwrócony w niezmienionym stanie. Konsument może oczywiście go rozpakować czy przymierzyć. Z tego tytułu nie można uniemożliwiać klientowi zwrotu towaru.

Czy odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej?
W ustawie znajduje się zapis mówiący o tym, że oświadczenie odstąpienia od umowy konsument składa w formie pisemnej. Jednak ta sama umowa nie podaje żadnych sankcji za niedochowanie tej formy. Aby oświadczenie było skuteczne forma pisemna nie jest wymagana. Można je złożyć nawet telefonicznie. Jednak facto mieć udokumentowany fakt złożenia oświadczenia. Dlatego bardziej zaleca się formę pisemną. Można je przesłać zarówno w sposób tradycyjny, jak i poczta elektroniczną. Sprzedawca nie może uzależniać skuteczności odstąpienia od umowy od przesłania pisemnego oświadczenia.

Trzy miesiące zamiast dziesięciu dni?
Istnieje możliwość przedłużenia terminu odstąpienia od umowy. Dzieje się tak w przypadku, gdy sprzedawca nie zachowa określonych obowiązków informacyjnych. Do przesyłanego towaru powinien być dołączony pisemny wyciąg informacyjny, który zawiera między innymi dane sprzedawcy, informacje o cenie, zasadach zapłaty za towar, kosztach i terminie dostawy oraz prawie odstąpienia od umowy. Gdy takich informacji brakuje, konsument ma aż trzy miesiące na zwrot towaru.